Blogposts

Not so simply red

Als baby en peuter was ik, op wat plukjes wit dons na, zo goed als kaal. Tot mijn tiende had ik een jongenskoppie. Mijn ouders hadden de ijdele hoop dat het nog wat zou worden als ze het kort hielden. Vol jaloezie keek ik naar de klasgenootjes die staartjes en vlechten hadden met van die […]